JL-Silicon 1

Puhdistus ja suoja-aine

Muovien, tiivisteiden, nahkojen, puu- sekä metallipintojen puhdistus- ja suoja-aine, jossa on suuri kemiallinen vastustuskyky ja erittäin korkea lämmönkestävyys: -40°C – +315°C. Sisältää 10% silikoniöljyä.

Alkaen 30,00  (alv 0%)

30,00 
50,00 
100,00 
Määrä:

Kuvaus

Helposti syttyvä neste ja höyry. Ärsyttää ihoa. Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä. Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta. Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin.

Suojaa lämmöltä/kipinöiltä/avotulelta/kuumilta pinnoilta. – Tupakointi kielletty. Säilytä tiiviisti suljettuna. Säiliö ja vastaanottavat laitteet on maadoitettava/yhdistettävä. Käytä räjähdysturvallisia laitteita. Käytä ainoastaan kipinöimättömiä työkaluja. Estä staattisen sähkön aiheuttama kipinöinti. Vältä pölyn/ savun/kaasun/ sumun/höyryn/suihkeen hengittämistä. Pese huolellisesti käsittelyn jälkeen. Käytä ainoastaan ulkona tai tiloissa, joissa on hyvä ilmanvaihto. Vältettävä päästämistä ympäristöön. Käytä suojakäsineitä / suojavaatetusta / silmiensuojainta / kasvonsuojainta.

JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin, jos ilmenee pahoinvointia.
JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedellä ja saippualla. JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE (tai hiuksiin):
Riisu saastunut vaatetus välittömästi. Huuhdo/suihkuta iho vedellä.
JOS KEMIKAALIA ON HENGITETTY: Siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja pidä lepoasennossa, jossa on helppo hengittää. Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin, jos ilmenee pahoinvointia. EI saa oksennuttaa. Tulipalon sattuessa: Evakuoi alue. Valumat on kerättävä. Varastoi paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Säilytä viileässä.

Lisätiedot

Tilavuus

, ,