REKRY – myyntineuvottelija

Vahvistamme myyntiorganisaatiotamme ja haemme joukkoomme myyntineuvottelijaa Tampereelle.

Tehtävässä vastaat kotimaisten metsä- ja teollisuuskemikaalien myymisestä yritysasiakkaille. Luot uusia asiakassuhteita ja pidät aktiivisesti yhteyttä yrityksemme nykyisiin asiakkaisiin. Tehtävässä pääset hyödyntämään omia vuorovaikutustaitojasi ja myyntiosaamistasi tarjoamalla asiakkaiden tarpeisiin nähden oikeita tuote- ja palveluratkaisuja.

Koulutustaustasi voi olla miltä tahansa tehtävää tukevalta alalta. Myyntipuolen koulutus ja kokemus katsotaan eduksi. Tärkeimmät ominaisuudet tehtävän menestyksellisen hoitamisen kannalta ovat myyntihenkisyys, tavoitteellisuus sekä itseohjautuva ja aikaansaava työote. Arvostamme myös halua kehittyä ammatillisesti sekä asiakaslähtöistä ajattelutapaa.

Tarjoamme onnistumiseen tarvittavan perehdytyksen, tuen, innovatiiviset tuotteet sekä työvälineet. Palkitsemme myyntineuvottelijan kannattavasta kasvusta ja onnistumisista. Palkkaus koostuu kuukausipalkasta ja tulospalkkiosta. Pohjapalkka on n. 2000-2500e/kk riippuen koulutus- ja osaamistaustastasi. Pohjapalkan lisäksi käytössä on lisäansiot mahdollistava kannustava tulospalkkausjärjestelmä.

Työaika 40h/viikko klo. 8.00-16:00 välillä (joustot mahdollisia). Työskentelet pääasiassa toimistolta käsin, mutta nykyaikaisilla välineillä asiakkaiden palveleminen onnistuu myös paikkariippumattomasti.

Tehtävässä on mahdollista edetä myyntiedustajaksi. Voit työskennellä yrityksesi kautta tai toimihenkilönä. Lisätiedot Eezyn palvelupäälliköltä: larissa.harjula@eezy.fi, 050 406 4127 (arkisin 9:00-15:00)

Hae paikkaa täällä!

JL-Tuotteet Oy läpäisi ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015 sertifiointiauditoinnit

Nämä kaksi erillistä standardia liittyvät organisaatioiden hallintajärjestelmiin ja sertifiointiin, ja niiden avulla JL-Tuotteet Oy vahvistaa asemaansa luotettavana toimijana. Sertifiointiauditoinnit suoritettiin EQ Hallintapalveluiden laatukonsultti Tommi Paasovaaran johdolla, ja projekti saatiin onnistuneesti päätökseen sovitussa aikataulussa.

Yrityksen turvallisuusneuvontaja, Teemu Santala, korostaa yhteistyön sujuvuutta ja hyötyjä. ”Paasovaaran Tommin kanssa oli mukavaa ja helppoa työskennellä. Hän kuunteli mitä minulla oli sanottavana ja muokkasi ajatukset ymmärrettävään muotoon. Tuotannon osalta projekti avasi myös omia silmiä ajattelemaan laajemmin, mitä ja miten tehdään – nyt sekä tulevaisuudessa”, kertoo Santala. Hän kertoo myös, että projektin myötä he ovat kehittäneet laaduntarkkailua entisestään ja kirjanneet asiakkaiden palautteita sisäiseen kansioon. Nämä parannukset eivät ainoastaan kehitä heidän tuotantoprosessiaan, vaan myös avustavat heidän siirtymistään kohti ympäristöystävällisempää toimintaa.

ISO 14001-standardi auttaa kemikaaliyrityksiä hallitsemaan ympäristövaikutuksiaan ja pyrkimään jatkuvaan parantamiseen. Standardi tarjoaa kehykset ympäristövaikutusten tunnistamiseen, arviointiin, seurantaan ja hallintaan. Se auttaa yrityksiä estämään ympäristöonnettomuuksia ja minimoimaan ympäristöhaittojen mahdollisuudet. Lisäksi standardi edellyttää yrityksiä pysymään ajan tasalla voimassa olevasta ympäristölainsäädännöstä varmistaakseen kemikaalien asianmukaisen käsittelyn, säilytyksen ja hävittämisen.

Tommi Paasovaara kertoi, että ISO 14001 kannustaa kemikaaliyrityksiä jatkuvasti parantamaan ympäristösuoritustaan asettamalla ja seuraamalla ympäristötavoitteita sekä suorittamalla säännöllisiä sisäisiä auditointeja. Tämä lähestymistapa auttaa yrityksiä vähentämään ympäristövaikutuksiaan ja parantamaan toimintansa tehokkuutta ympäristön kannalta.

Toisaalta, ISO 9001-standardi tarjoaa kemikaaliyrityksille periaatteet ja vaatimukset laadunhallintajärjestelmän kehittämiseksi ja ylläpitämiseksi. Standardi ohjaa yrityksiä kohti korkeaa laatutasoa, tehokkaita liiketoimintaprosesseja ja jatkuvaa parantamista. Se auttaa yrityksiä kehittämään toimintansa laatua ja varmistamaan, että heidän tuotteensa ja palvelunsa vastaavat asiakkaiden tarpeita ja odotuksia. Tämä parantaa asiakastyytyväisyyttä ja luo kilpailuetua markkinoilla.

Samalla ISO 9001 kannustaa yrityksiä tarkastelemaan ja optimoimaan omia prosessejaan, mikä johtaa virheiden vähenemiseen, tehokkaampaan toimintaan, parempaan tuottavuuteen ja mahdollisiin kustannussäästöihin. Yritysten tulisi myös säännöllisesti arvioida toimintaansa sisäisten auditointien avulla tunnistaakseen kehityskohteita ja toteuttaakseen toimenpiteitä jatkuvan parantamisen saavuttamiseksi prosesseissaan ja tuotteissaan.

Kaupallinen johtaja Jyri-Jukka Ääri korostaa projektin merkitystä ja tulevia mahdollisuuksia. ”Sertifiointikehitysprojektimme avasi konkreettisesti työntekijöidemme silmiä jokaisen eri työvaiheen tärkeyden, merkityksen ja korrelaation osana asiakaslähtöistä kokonaisprosessiketjua tarjouksesta aina toimitukseen asti. Laatukumppanimme EQ Hallintapalveluiden Tommi Paasovaara sparrasi ja auttoi meitä löytämään yhdessä keskeiset kehityskohteet ja konkreettiset toimenpiteet toimintaketjumme jatkuvan kehityksen ja parantamisen pohjaksi”, Ääri kommentoi. “Olen vakuuttunut, että nyt ja jatkossa asiakas- ja kumppanuuskokemukset eri sidosryhmiemme välillä ovat entistä laadukkaampia ja nopeampia ystävällistä palveluasennettamme unohtamatta – tervetuloa palveltavaksi”, Ääri jatkaa.

JL-Tuotteen kemisti, Pekka Majamäki, jakaa näkemyksensä tuotekehityksen näkökulmasta yhteistyöstä Tommin kanssa. ”Asiantuntevan Tommi Paasovaaran johdattelu asioihin oli aina selkeää ja helppotajuista. Yksinkertaiset kaaviot auttoivat saavuttamaan helposti tuotekehitysprosessin ‘vaatimukset’ ja selvennykset johdattivat meidät hyvään lopputulokseen”, kuittaa Pekka.

Kantokäsittelykauden lyhennys perutaan?

Maa- ja metsätalousministeriö harkitsee ja valmistelee kantokäsittelykautta lyhentävän asetusmuutoksen kumoamista. Asetusmuutos tehtiin toukokuun alussa, koska Venäjän hyökkäyssodan seurauksena juurikäävän torjuntaan käytettävän urean tai vaihtoehtoisen harmaaorvakkaan perustuvan torjunta-aineen saatavuutta ei pystytty aukottomasti takaamaan.

Nyt kantokäsittelyaineiden saatavuus on parantunut ja asetusmuutoksen purku on todennäköinen.

”Olemme tehneet tarkentavan kyselyn toimijoille ja aineita valmistaville tahoille ja näyttää siltä, että ainetta on saatavilla. Vaikka tästä poikkeuksesta luovutaan, suurta riskiä, että siitä tulisi kynnyskysymys hakkuille, ei ole”, neuvotteleva virkamies Tatu Torniainen maa- ja metsätalousministeriöstä kertoo.

Käy lukemassa Metsälehden tekemä juttu aiheesta täällä!

”Metsiimme ruiskutetaan miljoonia litroja sinne kuulumattomia aineita”

Tamperelaisyrityksellä on kunnianhimoinen tavoite: metsänkorjuu ilman pääkallomerkkejä.

Vuonna 2020 yhtiö kehitti ensimmäisenä maailmassa ureapohjaisen biohajoavan kantosuoja-aineen. Vuosittain Suomen metsissä käytetään noin 10 miljoona litraa kantosuoja-ainetta, mutta ennen JL-Tuotteen Biodegra-tuotetta tarjolla ei ollut myrkytöntä, biohajoavaa ureapohjaista vaihtoehtoa.

Käy lukemassa Aamulehden kirjoittama juttu aiheesta täällä! (Vain tilaajille.)

Ministeriössä valmistellaan muutosta – kantokäsittelyä vain kesäkuusta syyskuulle

Asetusmuutos otetaan käyttöön, jos torjunta-aineista tulee pulaa.

Maa- ja metsätalousministeriössä valmistellaan asetusmuutosta, joka lyhentää lain velvoittamaa hakkuukantojen käsittelykautta. Metsätuholain mukaan hakkuukannot on käsiteltävä torjunta-aineella, kun vuorokauden alin lämpötila ylittää viisi astetta, käytännössä siis toukokuun alusta marraskuun loppuun.

Ongelma syntyi, kun kantokäsittelyyn käytettävän urean saanti Venäjältä loppui Ukrainan sodan alettua. Valtaosa kesähakkuilla edellytettävästä kantokäsittelystä on tehty urealla. Jos kantokäsittelyaineita ei olisi saatavilla, puunkorjuu keskeytyisi ja metsäteollisuus pysähtyisi – tämän maa- ja metsätalousministeriö haluaa välttää.

Käy lukemassa koko juttu Metsälehden verkkosivuilta täällä!

Ureapula uhkaa juurikäävän torjuntaa

Valtaosa juurikääpätorjunnan kantokäsittelystä on tehty Venäjältä tuodulla urealla, jonka tuonti on pysähtynyt. Muista lähteistä saatavan urean hinta on kolminkertaistunut.

”Sotatilanne on pysäyttänyt kokonaan aiemmat luotettavat tuontikanavat niin kantosuojaraaka-aineen kuin myös moottoriurean osalta. Uusia toimituskanavia haemme jatkuvasti”, JL-Tuotteet Oy:n kaupallinen johtaja Jyri-Jukka Ääri toteaa. Yritys valmistaa ja myy ureapohjaista kantokäsittelyainetta.

Käy lukemassa koko juttu Metsälehden sivuilta täällä!

Ps. Tällä hetkellä kantosuojan IBC-konttitoimitukset onnistuvat ongelmitta ja nopeasti!

Ota yhteyttä:
Jyri-Jukka Ääri
0407346164
jyri-jukka.aari@jl-tuotteet.fi

Tuotevalikoimamme laajeni kahdella uutuustuotteella!

Sammalvex sammaleenpoistoaine

Ulkokäyttöön tarkoitettu tiilikaton ja laatta- sekä kivipintojen puhdistaja.
Soveltuu ilmansaasteista likaantuneille ja sammaloituneille katoille sekä muille kivetyksille ja ulkopinnoille.
Puhdistaa pinnoilta tehokkaasti sammaleen, levän, punajäkälän, lian, noen sekä ruosteen. Vesipohjainen tehokas tiivisteaine. pH 12.

Tutustu tuotteeseen lisää verkkokaupassamme! 

Biosol Pressu pesuainetiiviste

Kapellipressun säännöllisellä pesulla vältät lian pinttymisen ja homeen kasvaminen kankaaseen. Kapellipressuihin soveltuva tehokas ja biologisesti hajoava pesuainetiiviste. Tuotteen löydät verkkokaupastamme viidessä eri koossa!

Tutustu tuotteeseen lisää verkkokaupassamme!

Kannamme vastuun ympäristöstä

Panostamme innovatiivisessa tuotevalmistuksessamme vastuulliseen valmistamiseen ja kierrätykseen. Tuotteillamme on Avainlippu-merkki tunnustuksena suomalaisesta työstä. Merkki voidaan myöntää tuotteelle, joka on valmistettu Suomessa. Lisäksi Suomessa syntyneiden kustannusten osuudella on merkitystä tuotteen omakustannusarvossa, eli kotimaisuusasteen on oltava vähintään 50 prosenttia. Laskelmassa otetaan huomioon kaikki tuotteeseen kohdistuvat kustannukset.

Muutamme maailmaa tippa kerrallaan

Tuotekehityksemme on saanut inspiraation suomalaisesta metsästä. Innovoimme ensimmäisenä maailmassa täysin biohajoavat kantosuoja-aineet ja pöllivärit. Valitsemalla Suomessa valmistetun Liuos-tuotteen pidät huolen siitä, että luontoon ei jää tippaakaan sinne kuulumattomia aineita. Innovoimme maailmasta puhtaampaa ja kestävämpää – tippa kerrallaan.

Kehitimme maailman ensimmäisen biohajoavan kantosuoja-aineen

Liuos on tehnyt kansainvälisesti merkittävän innovaation, kun se onnistui ensimmäisenä maailmassa muuttamaan metsähakkuissa käytettävän kantosuoja-aineen biohajoavaksi. Keksinnön takana on kokenut kemian alan ammattilainen Pekka Majamäki, joka on jo aiemmin kehittänyt Liuokselle Euroopan laajuisen patentin omaavan biohajoavan pöllivärin.

”Olen pitkään ihmetellyt, miksi hyväksymme sen, että metsiimme ruiskutetaan vuosittain miljoonia litroja sinne kuulumattomia aineita. Liuoksella otimme tavoitteeksemme, että muutamme kaikki metsänkorjuussa käytettävät kemikaalit biohajoaviksi. Jo aiemmin onnistuimme kehittämään maailman ensimmäisen puiden merkintään käytettävän pöllivärin ja nyt vuorossa oli kantosuoja-aine”, Liuoksen tuotekehityksestä vastaava, jo eläkkeelle siirtynyt prosessiteknikko Pekka Majamäki kertoo.

Teksti on lainattu ePressi.com -sivustolta ja alkuperäinen juttu löytyy täältä!

Lue lisää aiheesta seuraavista linkeistä:

Konepörssi.com

Metsälehti.fi

Maaseuduntulevaisuus.fi

Kaupppalehti.fi

 

Metsälehti: Uusi kantosuoja tulee markkinoille

Suomalainen kemianteollisuuden yritys Liuos tiedotti 15.4.2020  kehittäneensä ensimmäisenä maailmassa biohajoavan kantosuoja-aineen. Tämä herätti hämmästystä, koska yleisimmin kantokäsittelyyn käytettävät aineet koostuvat joko ureasta tai sienen itiöistä, siis luonnontuotteista.

Lue Metsälehden alkuperäinen juttu täältä!