JL-Tuotteet Oy läpäisi ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015 sertifiointiauditoinnit

Nämä kaksi erillistä standardia liittyvät organisaatioiden hallintajärjestelmiin ja sertifiointiin, ja niiden avulla JL-Tuotteet Oy vahvistaa asemaansa luotettavana toimijana. Sertifiointiauditoinnit suoritettiin EQ Hallintapalveluiden laatukonsultti Tommi Paasovaaran johdolla, ja projekti saatiin onnistuneesti päätökseen sovitussa aikataulussa.

Yrityksen turvallisuusneuvontaja, Teemu Santala, korostaa yhteistyön sujuvuutta ja hyötyjä. ”Paasovaaran Tommin kanssa oli mukavaa ja helppoa työskennellä. Hän kuunteli mitä minulla oli sanottavana ja muokkasi ajatukset ymmärrettävään muotoon. Tuotannon osalta projekti avasi myös omia silmiä ajattelemaan laajemmin, mitä ja miten tehdään – nyt sekä tulevaisuudessa”, kertoo Santala. Hän kertoo myös, että projektin myötä he ovat kehittäneet laaduntarkkailua entisestään ja kirjanneet asiakkaiden palautteita sisäiseen kansioon. Nämä parannukset eivät ainoastaan kehitä heidän tuotantoprosessiaan, vaan myös avustavat heidän siirtymistään kohti ympäristöystävällisempää toimintaa.

ISO 14001-standardi auttaa kemikaaliyrityksiä hallitsemaan ympäristövaikutuksiaan ja pyrkimään jatkuvaan parantamiseen. Standardi tarjoaa kehykset ympäristövaikutusten tunnistamiseen, arviointiin, seurantaan ja hallintaan. Se auttaa yrityksiä estämään ympäristöonnettomuuksia ja minimoimaan ympäristöhaittojen mahdollisuudet. Lisäksi standardi edellyttää yrityksiä pysymään ajan tasalla voimassa olevasta ympäristölainsäädännöstä varmistaakseen kemikaalien asianmukaisen käsittelyn, säilytyksen ja hävittämisen.

Tommi Paasovaara kertoi, että ISO 14001 kannustaa kemikaaliyrityksiä jatkuvasti parantamaan ympäristösuoritustaan asettamalla ja seuraamalla ympäristötavoitteita sekä suorittamalla säännöllisiä sisäisiä auditointeja. Tämä lähestymistapa auttaa yrityksiä vähentämään ympäristövaikutuksiaan ja parantamaan toimintansa tehokkuutta ympäristön kannalta.

Toisaalta, ISO 9001-standardi tarjoaa kemikaaliyrityksille periaatteet ja vaatimukset laadunhallintajärjestelmän kehittämiseksi ja ylläpitämiseksi. Standardi ohjaa yrityksiä kohti korkeaa laatutasoa, tehokkaita liiketoimintaprosesseja ja jatkuvaa parantamista. Se auttaa yrityksiä kehittämään toimintansa laatua ja varmistamaan, että heidän tuotteensa ja palvelunsa vastaavat asiakkaiden tarpeita ja odotuksia. Tämä parantaa asiakastyytyväisyyttä ja luo kilpailuetua markkinoilla.

Samalla ISO 9001 kannustaa yrityksiä tarkastelemaan ja optimoimaan omia prosessejaan, mikä johtaa virheiden vähenemiseen, tehokkaampaan toimintaan, parempaan tuottavuuteen ja mahdollisiin kustannussäästöihin. Yritysten tulisi myös säännöllisesti arvioida toimintaansa sisäisten auditointien avulla tunnistaakseen kehityskohteita ja toteuttaakseen toimenpiteitä jatkuvan parantamisen saavuttamiseksi prosesseissaan ja tuotteissaan.

Kaupallinen johtaja Jyri-Jukka Ääri korostaa projektin merkitystä ja tulevia mahdollisuuksia. ”Sertifiointikehitysprojektimme avasi konkreettisesti työntekijöidemme silmiä jokaisen eri työvaiheen tärkeyden, merkityksen ja korrelaation osana asiakaslähtöistä kokonaisprosessiketjua tarjouksesta aina toimitukseen asti. Laatukumppanimme EQ Hallintapalveluiden Tommi Paasovaara sparrasi ja auttoi meitä löytämään yhdessä keskeiset kehityskohteet ja konkreettiset toimenpiteet toimintaketjumme jatkuvan kehityksen ja parantamisen pohjaksi”, Ääri kommentoi. “Olen vakuuttunut, että nyt ja jatkossa asiakas- ja kumppanuuskokemukset eri sidosryhmiemme välillä ovat entistä laadukkaampia ja nopeampia ystävällistä palveluasennettamme unohtamatta – tervetuloa palveltavaksi”, Ääri jatkaa.

JL-Tuotteen kemisti, Pekka Majamäki, jakaa näkemyksensä tuotekehityksen näkökulmasta yhteistyöstä Tommin kanssa. ”Asiantuntevan Tommi Paasovaaran johdattelu asioihin oli aina selkeää ja helppotajuista. Yksinkertaiset kaaviot auttoivat saavuttamaan helposti tuotekehitysprosessin ‘vaatimukset’ ja selvennykset johdattivat meidät hyvään lopputulokseen”, kuittaa Pekka.

Saatat olla kiinnostunut myös näistä

UUSI ympäristöystävällinen merkintäväri saatavilla
Katso tuote
Small Drop. Big Difference.
Lue lisää missiostamme
liuos.fi
Muutamme maailmaa tippa kerrallaan
Lue lisää missiostamme
liuos.fi